Förtroendevalda BBMC Sweden

Styrelsen

Tommy Brånhede

Ordförande
E-post: ordforande@bbmc.se Missioner: MA02, BA03, BA05

Mikael Wijk

Vice Ordförande
E-post: vice.ordforande@bbmc.se Missioner: BA05

Reinhold Wedin

Kassör
E-post: kassor@bbmc.se Missioner: M68, M70, C76

Daniel Håkansson

Sekreterare
E-post: sekreterare@bbmc.se Missioner: KS04, KS12, FS18, FS26

Mikael Malm

Medlemsregistrator
E-post: vice.kassor@bbmc.se Missioner: BA04, BA12, BA99

Distriktsombud

Kennet Larsson

DO Norr
E-post: do.norr@bbmc.se Missioner: L12, L13

Michael Wagner

DO Mitt
E-post: do.mitt@bbmc.se Missioner: JK01

Mats Ekberg

DO Öst
E-post: do.ost@bbmc.se Missioner: KS12, KS16, FS16, FS17

Madeleine Karlenfjäll

DO Väst
E-post: do.vast@bbmc.se Missioner: L106, SO01, SO02

Jarmo Perkola

DO Stockholm
E-post: do.stockholm@bbmc.se Missioner: FS20

Pelle Persson

DO Syd
E-post: do.syd@bbmc.se Missioner: L100, L112, MA01, BA01, BA02, BA04

Conny Fransson

DO Skaraborg
E-post: do.skaraborg@bbmc.se Missioner: BA03, BA05, BA07, SWERAP

Ron Egly

DO Svealand
E-post: do.svealand@bbmc.se Missioner: KS01

Övriga Funktioner

Mikael Wijk

Webmaster
E-post: webmaster@bbmc.se Missioner: BA05

Patrik Sellgren

Sammankallande Valberedning
E-post: valberedning@bbmc.se Missioner: 92L, 108L, BA03, KS06

Torbjörn Gunnarsson

Valberedning
E-post: valberedning@bbmc.se Missioner: BA01, BA02, BA06

Lars Bjers

Valberedning
E-post: valberedning@bbmc.se Missioner:L102, L112

Förtjänstjury

Till denna jury skickar du förslag på en person du tycker ska premieras
för vad han/hon åstadkommit gentemot klubben och/eller dess medlemmar.
Skicka mejl till fortjanstjury@bbmc.se

E-MAIL

info@bbmc.se

Web

https://www.bbmc.se