Om BBMC

Blue Berets MC (BBMC) är en internationell organisation med medlemmar från Sverige, Danmark och Färöarna.

BBMC drivs som en ideell intresseförening för män och kvinnor med FN/NATO/ EU bakgrund och med ett stort MC-intresse.

Föreningens mål är att behålla och stärka kamrat-skapet från utlandstjänsten såväl nationellt som internationellt. Nationellt i samarbete med redan existerande FN/NATO/EU-veteranföreningar. Internationellt genom BBMC`s systerföreningar.

Historia
Blue Berets MC (BBMC) är en internationell organisation med medlemmar från Sverige, Danmark och Färöarna. Grundidéerna formades under våren 1999 av FN-veteraner från såväl Sverige som Danmark.

Vår logotyp och grundreglerna var klara 8 januari 2001. BBMC’s medlemmar är antingen aktiva fredssoldater eller veteraner som återvänt från fredsbevarande operationer världen över. Svenska soldater har tjänstgjort vid konflikter i bland annat Kongo, Gaza, Sinai, Cypern, Libanon, Somalia, Kuwait, Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Liberia, Afghanistan och Mali.


Målsättning
BBMCS drivs som en ideell intresseförening för män och kvinnor med FN/NATO/EU bakgrund och med ett stort MC-intresse. Föreningens mål är att behålla och stärka kamratskapet från utlandstjänsten såväl nationellt som internationellt. Nationellt i samarbete med redan existerande FN/NATO/EU-veteranföreningar. Internationellt genom BBMC`s systerföreningar.

Politik BBMCS är neutral i alla hänseenden såväl politiskt som i MC-miljön. Föreningen är öppen för alla MC-märken och årgångar. I Sverige är BBMC rikstäckande och indelad i åtta distrikt. Vår hemsida är tänkt som en mötesplats för dess medlemmar och som information om föreningen och dess funktion.

Medlemskap
Medlem skall ha gjort utlandstjänst av Försvarsmakten sanktionerat fredsuppdragMedlemmen skall inneha giltigt motorcykelkörkort samt motorcykel eller införskaffat en inom ett år från medlemskapet börjar gälla.Medlem ska vara en god kamrat som visar ödmjukhet gentemot andra. Medlemskap beviljas av styrelsen. Ansökan om medlemskap får avslås om det antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen, eller tidigare skadat Blue Berets MC eller Sveriges Veteranförbund.